Ondernemer Small Business voltijd MBO4 1-jarig (2023)

Ondernemer Small Business voltijd MBO4 1-jarig

Management en Ondernemen (Fast Track)

Wil jij gaan ondernemen? Wil jij je eigen bedrijf gaan starten. Zie jij overal kansen voor nieuwe producten en diensten? Kun je bijna niet wachten van ongeduld, maar snap je ook wel dat je beter eerst een goede opleiding kunt gaan volgen? Wil je eerst graag meekijken bij hoe andere ondernemers werken? Kun jij snel een goed contact met mensen opbouwen? Heb je een lekkere babbel en een gunfactor? Herken jij jezelf? Meld je dan aan voor de 1-jarige opleiding Ondernemer Small Business voltijd MBO4 bij het Kronenburgh MEAO College in Den Haag.

Algemeen

Beroep
De Ondernemer Small Business voert de werkzaamheden uit binnen zijn eigen bedrijf, of is verantwoordelijk voor een bedrijfsonderdeel binnen een grotere organisatie. De ondernemer kan werkzaam zijn binnen verschillende branches en sectoren. De ondernemer werkt zeer zelfstandig en is gedreven om de onderneming tot een succes te maken. Hij denkt steeds een aantal stappen vooruit. Hij durft risico's te nemen en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen beslissingen. De ondernemer is bereid om te vallen en weer op te staan.

De ondernemer is ook sociaal vaardig. Hij kan goed met andere mensen omgaan en zich verplaatsen in de ander. De ondernemer denkt commercieel en innovatief, ziet kansen voor de onderneming en durft deze te nemen.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- MBO4 in één jaar tijd;
- Ondernemend: je gaat stagelopen bij een onderneming en meewerken aan een nieuwe kans;
- Goede balans theorie en praktijk; ochtend: werkcolleges, middag: practicum;
- Think - Act - Grow: leren door doen;
- Al het huiswerk wordt onder begeleiding gemaakt tijdens het practicum (dus 's avonds de tijd om bijvoorbeeld te sporten of te ondernemen);
- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
- Gemiddelde groepsgrootte: 15 studenten; bij opleidingsrichting specifieke modules nog kleinere groepsgrootte, dus veel aandacht en begeleiding;
- Tweetalig: een deel van de modules verzorgen wij Engelstalig: de beste manier om je Engels te verbeteren;
- Basis Business programma + beroepsspecialisatie Ondernemer Small Business;
- Goede voorbereiding op HBO of Kronenburgh Bachelor Business and Management;
- Ga leren wat je wél interesseert.

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke brede opleiding.

Opleidingsniveau: Pré bachelor / Pré university
Deze MBO4 beroepsopleiding (vocational learning) op havo-niveau is dé voorbereiding op het HBO of de Kronenburgh Bachelor Business and Management. Daarom typeren wij deze opleiding als pré bachelor / pré university. Lees meer over de keuze tussen havo of mbo4 bij Kronenburgh.

Kijk voor meer informatie over het beroep bij deze opleiding op www.kiesmbo.nl en www.bekijkjetoekomst.nl.

Zoek je deze MBO4Ondernemen Small Business opleiding in deeltijd? Kijk dan bij het Kronenburgh Business College.

Collegeprogramma

Eénjarig programma MBO4
tweetalig (Nederlands en Engels)
Generiek: Nederlands, Engels en Rekenen.

Basis Business:

 • Loopbaan;
 • Keuze: Havo Economie (K0843); of
 • Keuze: Business Spaans (K0999) (Tevens verplicht Basis Business Spaans).

Beroepsspecialisatie:

 • Basiskennis Calculaties;
 • Investigating Customer Services;
 • Pitching for a New Business / Telesales;
 • Sales Techniques and Processes;
 • Branding, of Basis Business Spaans;
 • Exploring Business, Enterprise and Entrepreneurs / Launch and Run an Enterprise / Survival and Growth (K0165);
 • Investigating Retail Business;
 • Developing an Enterprise Strategy;
 • Marketing Research;
 • Business Etiquette and Intercultural Business.

Indien reeds in bezit van 3F Nederlands volg je de module Research and Plan a Marketing Campaign.

- Stage / Beroepspraktijkvorming BPV;
- Opdrachten Loopbaan Burgerschap.

Keuzedelen: K0165: + (K0843 of K0999)

Examinering

Wij verzorgen het onderwijs op een Havo 4-5 niveau.

Tweejarige opleiding
De tweejarige opleiding voltijd BOL is bedoeld voor studenten met een VMBO Gemengd of Theoretische Leerweg TL / MAVO diploma. Van studenten met een VMBO-kaderdiploma verwachten wij een goede cijferlijst.

Ook met een overgangsbewijs havo 3>4 kun je inschrijven.

Eenjarige opleiding
Met een MBO3 diploma of een havo diploma krijg je toegang tot onze eenjarige MBO4 opleidingen. Ook een overgangsbewijs havo 4-5 geeft toegang.

Examinering

Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding: crebo 25165 Ondernemer op basis van vakmanschap. Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

In deze opleiding is tevens geïntegreerd de opleiding Commercieel Medewerker crebonummer 25134 inclusief de hierbij behorende stage / BPV opdrachten. Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de leerwerkplek).

MBO3 examinering is tevens een optie.

Je verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer je voor elke collegemodule een voldoende hebt, de praktijkbeoordeling voldoende is, opdrachten 'Loop en Burgerschap' hebt voldaan en je het examen met een voldoende hebt afgerond. Meer informatie is beschikbaar in de Onderwijsexamenregeling OER; als document beschikbaar via het Kronenburgh onderwijssysteem Viadesk.

Vervolgopleiding

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh MEAO College kun je gaan werken of verder studeren. Dit kan binnen het reguliere HBO of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

 • Higher National Certificate in Business

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

 • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

 • Pathway Business Marketing
 • Pathway Business Procurement and Supply Management
 • Pathway Business Law (MER)
 • Pathway Business Human Resource Management
 • Pathway Business Accounting and Finance
 • Pathway Business Entrepreneurship
 • Pathway Business Real Estate (Makelaardij NL)
 • Pathway Business Business Management

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

 • Top-up International Business Management

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

Planning

Introductiedag: maandag 21 augustus 2023. Een leuke dag om je studiegenoten te leren kennen.

Start: dinsdag 22 augustus 2023.

Vertraagd instromen mogelijk lopende de eerste 2 weken.

Tijd: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.20 uur. Je volgt 's morgens werkcolleges en 's middags practicum. Tijdens het practicum maak je ook al het huiswerk onder begeleiding van de docent.

Collegeplanning
Het collegejaar is ingedeeld in 4 periodes. Elke collegeperiode wordt afgesloten met een tentamenweek. In de periode 1 en 2 verzorgen 5 dagen in de week college. In de derde periode zijn er vier collegedagen en is er 1 dag onbegeleid zelfstandig werken. Tijdens deze dag ga je solliciteren voor een BPV/stageplaats en ga je de eerste stageopdrachten maken. Tevens kun je dan de optionele externe examens doen. Tijdens de vierde periode ga je ongeveer 15 weken stagelopen (Beroepspraktijkvorming BPV).

Tweejarig programma
Collegerooster: 2023-2024

Investering

Eénjarige opleiding
Kronenburgh collegegeld € 13.495,-
Literatuur € 596,-
Totaal € 14.091,-

Proeve van bekwaamheid (examen) € 850,-

Totaal éénjarige voltijd MBO4 opleiding: collegegeld + literatuur + examinering € 14.941,-

Termijnen: collegegeld per jaar in 7 termijnen + 3%

Goed om te weten:
- Je brengt je eigen volwaardige laptop mee naar de werkcolleges (dus inclusief 'harde schijf'). Wij werken met Microsoft Office 2016 of hoger (Word, Excel, PowerPoint: full software version, dus geen beperkte of gratis versie).
- Je bent in het bezit van een representatief business suit (heren: kostuum, dames: mantelpak).

Mooi meegenomen:
- inclusief inschrijfgeld;
- inclusief introductie;
- inclusief Kronenburgh das of sjaaltje;
- geen lesgeld betalen aan overheid (scheelt per jaar: € 1.239,- (2022-2023));
- studiefinanciering (reisproduct, basisbeurs gift, lening);
- fast track dus 1 , 2 tot 3 jaar eerder naar werk of HBO (dan via regulier MBO), dus eerder naar de arbeidsmarkt (eerder salaris).

Stuur mij een kostenoverzicht ten behoeve van mijn werkgever

Aanmelden voor deze opleiding Deze opleiding liever in 1 jaar? Deze opleiding liever in deeltijd? Terug naar opleidingsrichtingen

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@meao-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

Bekijk studiegids online

Vraag studiegids in print

Aanmelden

Opleidingengids thuis ontvangen

Opleidingengids digitaal bekijken

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 16/04/2023

Views: 5303

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.